Kako lahko plačam na conrad.si?

Naročene izdelke lahko plačate na naslednje načine: 

  • Plačilo s kreditnimi karticami.
    Izdelke lahko plačate z naslednjimi kreditnimi karticami:
    Mastercard (Eurocard), in Visa
  • Plačilo po predračunu (predračun vam pošljemo po elektronski pošti ali faksu). Predračun je veljaven 3 dni, po tem roku se naročilo izbriše iz sistema. Pri plačilu predračuna obvezno navedite v sklic številko predračuna zaradi lažjega spremljanja plačil.
  • Plačilo s Paypal-om.
    Izdelek lahko plačate tudi z Paypal računom. Paypal.com je ponudnik varnega e-plačevanja s kreditnimi karticami.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Za pravne osebe je plačilni rok 8 dni. Pri prvem naročilu zahtevamo plačilo po predračunu ali zavarovanje plačila. Pridržujemo si tudi pravico dostave samo proti plačilu po predračunu.

Za nepravočasno poravnane obveznosti zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude s plačilom vam bomo zaračunali tudi stroške opominjanja ter vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti, kamor sodijo tudi odvetniški stroški ter stroški sodnih taks in drugih pristojbin.

Z naročilom izdelkov soglašate ter z nastopom zamude s plačilom Conrad in po njegovem pooblastilu tudi njegovega pooblaščenca izrecno pooblaščate za pridobivanje vseh potrebnih podatkov o vašem premoženju in opravo vseh poizvedb, ki se nanašajo na vaše račune pri bankah in drugih finančnih ustanovah ter poizvedbe o zaposlitvi, kakor tudi dovoljujete Conradu in po njegovem pooblastilu tudi njegovemu pooblaščencu posredovanje teh podatkov drugim pravnim osebam, zaradi izterjave terjatev, ki bi jih imel Conrad do vas iz naslova vaših neplačanih obveznosti za naročene izdelke.

Bančni račun odprt pri:
UniCredit banka Slovenija,
Šmartinska 140,
1000, Ljubljana
TRR: SI56 2900 0005 5299 945